מקרקעין

המשרד מתמחה, בנוסף, גם במתן ייעוץ לווי וייצוג משפטי של לקוחות פרטיים ועסקיים בעסקאות מקרקעין, לרבות בהיבטי המס הכרוכים בעסקאות אלה. בכלל האמור, המשרד מייצג צדדים לעסקאות מכר של דירות (יד ראשונה ושניה) ולעסקאות מקרקעין אחרות (בכלל האמור עסקאות קומבינציה, פינוי בינוי, תמ"א 38 וכיוצ"ב).

לצד האמור, המשרד רכש מיומנות ומומחיות מיוחדת, בתחום של בדיקת דמי ניהול, המושתים על בעלי עסקים בקניונים ובמרכזים מסחריים ושל דיירים בבתים משותפים. במסגרת זו, המשרד מתמחה גם בניהול הליכים משפטיים, בשם בעלי העסקים והדיירים, כנגד חברות הניהול בקניונים, במרכזים מסחריים ובבתים משותפים, לפי העניין.

למשרד גם ניסיון רב, בייצוג לקוחות עסקיים ופרטיים, במסגרת הליכים מינהליים ופלילים, שננקטו כנגדם על ידי הרשויות וועדות התכנון, על פי חוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים

    צרו קשר