מיסוי עירוני (ארנונה והיטלים)

למשרד ניסיון מקצועי מוכח ורב, במתן יעוץ, לווי וייצוג של רשויות מקומיות (עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות) –  הן בתחום הניהול השוטף של הרשויות והן בהליכים לגביית חובות כלפיהן בגין ארנונה, היטלים (סלילה, השבחה וכיו"ב) ואגרות (תיעול, שילוט, חינוך וכיו"ב).

בנוסף, המשרד מעניק לווי, יעוץ וייצוג משפטי ללקוחות פרטיים ועסקיים בהליכים משפטיים המתנהלים כנגדם ע"י רשויות מקומיות. במסגרת התמחות זו, המשרד עוסק, בין היתר, בבדיקת חשבונות לחובות ארנונה והיטלים של גופים עסקיים ולקוחות פרטיים, כלפי רשויות מקומיות שאינן מלקוחות המשרד וכן בייצוגם של אותם גופים עסקיים ולקוחות פרטיים, במסגרת הליכים מנהליים של השגה וערר וכן במסגרת הליכים משפטיים, של עתירות מינהליות.

    צרו קשר