הוצאה לפועל

במסגרת ייצוגם המשפטי של הגופים הפיננסיים והרשויות המקומיות, נדרש המשרד לנקוט לטובתם של אלה כזוכים, בהליכי הוצאה לפועל. במסגרת זו, המשרד מייצג את הזוכים בכל הליכי ההוצאה לפועל הנדרשים לצורך גביית החובות, כלפי אותם זוכים, החל מפתיחת תיקי הוצאה לפועל עובר לנקיטת הליכים מבצעיים (עיקולים, הגבלות ובקשות מידע). וכל אלה בנקיטה בהליכי כינוס נכסים למימושם של משכונות ועיקולים.

    צרו קשר