בנקאות

למשרד ניסיון מקצועי רב – שנצבר אגב ייצוגם של הגופים הפיננסיים שנמנו, בפני ערכאות השיפוט השונות – בייצוג זוכים בהוצאה לפועל  במסגרת הליכי כינוס ומימוש נכסים, לצורך גביית חובות כספיים.

בנוסף, המשרד מתמחה גם במתן ייעוץ ליווי וייצוג משפטי של לקוחות עסקיים ופרטיים, בהליכים משפטיים המתנהלים כנגדם, ע"י בנקים מסחריים ובנקים למשכנתאות, שאינם מלקוחות המשרד וכן בתביעות כספיות שיוזמים אותם לקוחות כנגד הבנקים האמורים.

    צרו קשר